WerkRaat Doetinchem: logo

Missie en Visie

Wij inspireren, activeren en ontwikkelen jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Wij gaan uit van de eigen kracht en wensen van de deelnemer om duurzame resultaten te behalen.

Wij geloven in een inclusieve samenleving. Wij denken dat iedereen een bijdrage wil leveren aan de maatschappij en zijn of haar talent wil inzetten om te bouwen aan een toekomst met perspectief.

WerkRaat is een leerwerkcentrum voor activering en ontwikkeling.

Binnen WerkRaat bieden wij leerwerktrajecten aan waar iedereen in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden tot ontwikkeling kan komen. Wij bieden ondersteuning bij het bereiken van een zelfstandig en waardevol leven.

De volgende kernwaarden zijn de uitgangspunten voor onze organisatie:

  • Aansluiten en verbinden
  • Laagdrempelig
  • Veilig
  • Respectvol
Programmering: Groep Webdesign Doetinchem