WerkRaat Doetinchem: logo

Disclaimer

De website werkraat.nl is eigendom van WerkRaat B.V. te Doetinchem.

WerkRaat B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de website werkraat.nl wat betreft correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Derhalve kan WerkRaat B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de website werkraat.nl gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

WerkRaat B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is WerkRaat B.V. niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Bovendien aanvaardt WerkRaat B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden ten gevolge van het gebruik van informatie of adviezen verstrekt op of via de website werkraat.nl.

De website werkraat.nl bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites van andere organisaties en instellingen. Ook verwijzen andere websites naar deze website. WerkRaat B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud noch verwijzingen van deze websites van derden, aangezien dergelijke verwijzingen slechts zijn opgenomen ter uwer informatie en gemak.

Copyrights

WerkRaat B.V. behoudt zich alle rechten voor aangaande de website werkraat.nl. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WerkRaat BV worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of ander gebruik welk niet strikt privé van aard is.

Programmering: Web of Talent