WerkRaat Doetinchem: logo

Wat doen we voor jou?

WerkRaat is een plek waar je als je bent vastgelopen in onderwijs of werk kan binnenlopen om de draad weer op te pakken. Onze laagdrempelige werkwijze geeft jou als jongere of (jong)volwassene de gelegenheid voor ontmoeting, sociale verbinding, activiteit en ontwikkeling. WerkRaat zorgt voor ondersteuning bij het vinden van talent, inspiratie en interesses.

Samen met onze trajectbegeleider maak je een plan. Samen kijken we wat je gaat doen. Hierbij gaan we uit van jouw kracht en stellen we het programma naar jouw interesse en belastbaarheid samen. Welke vakkennis en vaardigheden wil je graag ontwikkelen? We houden contact en stemmen af met zorgpartijen die misschien al betrokken zijn bij jou.

Op basis van jouw interesse word je gekoppeld aan een leermeester en een label. Samen met de leermeester wordt op basis van het trajectplan de inhoud van het programma vastgelegd. Periodiek wordt de voortgang geƫvalueerd en gerapporteerd aan de opdrachtgever.

WerkRaat vindt het belangrijk dat je te allen tijde de regie hebt.

Direct starten

Het beste resultaat behaal je wanneer we aansluiten bij jouw wensen. En als je gemotiveerd bent, wil je vaak direct starten. Dat kan!

Als je vanuit een situatie schooluitval, uit behandeling of beschermde woonvorm komt, is het belangrijk snel een goede daginvulling te krijgen.

WerkRaat start daarom direct wanneer je gemotiveerd bent of wanneer de situatie daarom vraagt. We gaan ook aan de slag als je nog geen indicatie of beschikking hebt, maar die nog in aanvraag is.

Wat maakt WerkRaat nou echt WerkRaat?

WerkRaat Doetinchem: Wordcloud

Programmering: Web of Talent